Zorgen voor morgen begint vandaag: teken mee

Teken mee voor de toekomst

wedstrijd zorgen voor morgen

 

Teken voor de toekomst

In Brugge willen we minder broeikasgassen uitstoten en daar zullen we samen werk van maken. Zo zorgen we voor morgen. We tekenen voor een duurzame toekomst om Brugge aantrekkelijk, mooi en gezond te houden. Ook jij kan mee zorgen voor morgen. Minder broeikasgassen betekent meer ademruimte en meer toekomst voor jezelf, je buurt, je kinderen, je kleinkinderen. Teken voor de toekomst!

Je bent niet alleen, heel veel Bruggelingen zorgen nu al mee voor Brugge van morgen en dat worden er elke dag meer.

Hoe kan ik mee zorgen ?

 1. Ga naar www.brugge.be/zorgenvoormorgen en teken mee voor een toekomst met minder broeikasgassen in Brugge.

 2. Kies vandaag nog je eerste stappen: elke stap telt, klein en groot, vandaag en morgen!

 

Wedstrijd Zorgen voor morgen

Zorgen voor morgen begint vandaag en dat doe je in Brugge duidelijk niet alleen.  
Brugge wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met veertig procent reduceren als tussenstap naar een klimaatneutraal 2050. Om dit doel te bereiken, zijn heel veel acties noodzakelijk.
Stad Brugge wil haar verenigingen, scholen en bedrijven oproepen en stimuleren om hieraan mee te werken. Deze wedstrijd was bedoeld om Brugse projecten in het kader van klimaatmitigatie (reductie van CO2-uitstoot) en duurzame voeding financieel te ondersteunen.

Dit zijn de winnende projecten 2020: 

10 concrete projecten die zullen bijdragen aan de klimaatdoelen van de stad krijgen een financiële steun in de rug. Dat is het resultaat van de wedstrijd ‘zorgen voor morgen begint vandaag’.  

6 projecten zetten in op het vermijden van CO2 uitstoot

 1. Brugge Geeft Energie vzw werkt een project uit voor een mobiele batterij gevoed met duurzame stroom die ingezet kan worden op evenementen of werven.  
  • Dezelfde vzw BGE zal een infopunt opzetten waar Bruggelingen terecht zullen kunnen voor concreet info over duurzaam energiegebruik.  
 2. Voetbalclub De Zeemeeuw gaat de verlichting in de kleedkamers op eigen houtje omzetten naar veel duurzamer led-verlichting met bewegingsdetectie.  
 3. AGAPE vzw renoveert samen met een kwetsbare Bruggelingen hun lokalen in de Boninstraat zodat energiefactuur en CO2-uitstoot minimaal blijft.    
 4. De Grootouders voor het Klimaat willen kleinkinderen uitdagen om met hun grootouders een toekomstcontract op te maken rond concrete CO2-besparing. 
 5. Bruggeplus vzw tenslotte zal haar uitwijkenkaravaan voorzien van zonne-ënergie, zodat ze de dieselgenerator kunnen thuis laten.  

4 projecten schakelen zich in de Brugse voedselstrategie 

 1. Maatwerkbedrijf SOBO zal lokale fruitoverschotten verwerken tot voedingsproducten met betere houdbaarheid,
 2. Atelier M zal de mogelijkheden onderzoeken om reststromen van een Brugse brouwerij te valoriseren. 
 3. Kok Feuvif zet een sensibilisatie actie op om duurzame voeding voor een groter publiek toegankelijker te maken.  
 4. De Kantel vzw zal kansarme Bruggelingen sensibiliseren en ondersteunen in het maken van klimaatvriendelijke voedselkeuzes.

 

Ontdek deze en andere acties hier: https://brugge.futureproofed.com/action/6270

Deel deze pagina