TERTS

TERTS zet in op een vermindering van CO₂-uitstoot in de tertiaire sector en dit door in te zetten op energiereductie of hernieuwbare energie .

De specifieke doelgroepen binnen dit Europees Interreg Vlaanderen- Nederland project : de horeca, de hotelsector, de detailhandel zowel food als non food, kantoren en kleine zelfstandigen zoals kappers, schoonheidssalons, bakkers,slagers,…..

Het doel van dit Eu-project is om vanuit een participatieve samenwerking met de stad, bedrijven te ondersteunen om van hun energietransitie een essentieel onderdeel van hun bedrijfsvoering te maken.

What's in it for me ?

-          Vanuit de stad bieden we 40 gratis energiescans aan,  op deze manier kom je te weten wat jouw energievreters zijn binnen jouw bedrijf.

-          We bieden je tot 15.000 euro steun aan voor het installeren van een innovatieve energie-investeringen in jouw bedrijf.

Hoe kan je aan de slag om jouw energiekost te doen dalen met subsidie vanuit Europa ?

Misschien heb je reeds al een aantal ideeën in de pijplijn zitten of zal de energiescan uitwijzen waar voor jouw bedrijf de kansen voor het grijpen liggen.   

Mogelijkheden zijn:

-          Plaatsen van innovatieve isolatiematerialen : circulair isolatiemateriaal, glasschuimgranulaat, vacuüm beglazing, smart glass of elektrochrome beglazing, keramische filters,….

-          Ga voor het duurzaam opwekken van energie: innovatieve zonnepanelen, micro WKK, warmtepomp met water als bron,…

-          Kies voor HVAC: koelopslagsystemen met warmteterugwinning, inzetten op natuurlijke koelmiddelen, WKK als koeling,…..

-          Ga voor LED verlichting met automatische regeling,….

-          Investeer in innovatieve apparaten: dampkap met sturing of warmteterugwinning, spoelwatersysteem met sturing, duurzaam kookproces  op basis van bereiden van maaltijden in gesloten systemen, slimme spoelwatersystemen, douche met warmteterugwinning, duurzame terrasverwarming,….

-          Kies voor energieopslag: Li-on batterijen, innovatieve brandstofcellen, BEO-veld,  warmtebatterijen, inzetten van batterij uit elektrische voertuigen als energiebron,…

-          Investeer in een Smart Energieverbruik Systeem: energie management systemen (EMS) of   energiedelen (micro grids , warmtenetten, buurtbatterij),…    

-          Combineer 2 bestaande technieken tot een uniek geheel : zonnepanelen gecombineerd met energieopslag, industriële vaatwassers gecombineerd met zonnecollectoren ,…

Beschikbaar subsidiebudget ?

Er wordt een betoelaging van 50 % vanuit Europa voorzien, met een plafond van max. 15.000 euro per technologie. Bij de installatie van meerdere technologieën in één onderneming kan per deelproject/technologie max.15.000 euro ondersteuning  bekomen worden.

-          De technieken dienen geïnstalleerd te zijn  ten laatste op 30/9/2021, inclusief betaling van de factuur.

-          Er worden geen algemene verbouwingswerken of uitbreidingswerken betoelaagd.

-          Kosten in kader van expertise en diensten (specifiek studiewerk) kunnen wel in rekening worden gebracht. Haalbaarheidsstudies kunnen  niet gefinancierd worden.

-          Het bedrijf staat in voor de prefinanciering, aanleveren van tussentijdse facturen is mogelijk.

-          Start van de werken kan pas na het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.

Wat hebben we van je nodig om een subsidiedossier op te starten?

-          Kort overzicht van jouw toeleidingstraject: dit kan bijvoorbeeld zijn op basis van de resultaten van onze gratis energiescan of via kennisname subsidiemogelijkheden via onze communicatiekanalen rond het project TERTS,  vanuit eigen interesse in innovatieve technieken of vanuit jouw engagement tot het verduurzamen van je onderneming  ….

-          Technische omschrijving van de installatie, plaats waar deze technische installatie zal geïnstalleerd worden, dimensionering, inschatting impact op de energiefactuur, inschatting budget of een offerte, timing van de werken.

-          De Toets onderneming in moeilijke heden en een KMO/MKB test of een de-minisverklaring.  

Je staat er niet alleen voor, vanuit de stad en ons partnerschap staan we voor je klaar !   

We begrijpen dat het voor ondernemers niet evident is om een dergelijk traject op te starten. Vaak beschik je als ondernemer niet over de nodige kennis, heb je geen tijd om alles uit te pluizen of heb je nog geen ervaring met het aanvragen van subsidies.   Vanuit het TERTS project kunnen wij je de nodige ondersteuning bieden zowel op vlak van innovatieve technologie mogelijkheden in functie van de opmaak van een subsidiedossier en dit via onze kennispartners in dit project (UGent, KuLeuven, Technische Universiteit Eindhoven en Stichting Avans ) als op administratief vlak vanuit onze dienst klimaat, milieu en dierenwelzijn van de stad Brugge.

Aarzel dus niet en neem vrijblijvend contact met ons op om jouw eerste ideeën af te toetsen qua  mogelijkheden of vraag alvast je gratis energiescan aan als inspiratiebron.
Contactpersoon : veronique.soulliaert@brugge.be

Meer info:

- Subsidiereglement TERTS 

Deel deze pagina