Stad Brugge activeert zonnepanelen op dak werkplaats Sint-Pieters

20
nov
2020

Stad Brugge zette de voorbije twee jaar grote stappen vooruit om op een duurzame manier om te gaan met energie. Schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet: “Als we dit vertalen in cijfers, dan heeft de Stad in 2019 in vergelijking met 2018 haar CO2-uitstoot verminderd met 483 ton. Dat is een daling met 5,8% ten opzichte van 2018. Het spreekt vanzelf dat we ook de volgende jaren deze CO2-reductie willen aanhouden.”

Ook werkt het stadsbestuur aan een energiezorgplan voor zijn patrimonium. Vandaag activeert schepen van Minou Esquenet de zonnepanelen op het dak van de werkplaats in Sint-Pieters.

Energiefabrieken op de daken van de stadsgebouwen

Een van de meest zichtbare acties van het energiezorgplan, is de versnelde installatie van zonnepanelen op de daken van onze stadsgebouwen. “We hebben hier de voorbije twee jaar een grote inhaalbeweging gemaakt. Op de Brugse stadsgebouwen zijn nu al acht installaties voor zonne-energie in eigen beheer in gebruik genomen en waar we zelf in investeren. Samen produceren deze op jaarbasis ongeveer 147.000 kWh”, zegt schepen Minou Esquenet.

Dit najaar plaatste Stad Brugge zonnepanelen op de volgende stadsgebouwen: het platte dak van de werkplaats van de dienst Patrimoniumbeheer (Sint-Pieterskerklaan 58), het platte dak van het gebouw van buurtwerk Sint-Jozef (Landjuwelenstraat 43) en het schuine dak van de sporthal ‘De Polder’ in Dudzele.

Het grootst aantal zonnepanelen tot nu toe zijn geplaatst op het dak van de werkplaats op de site Sint-Pieterskerklaan 58. Het gaat om een pv-installatie van 123 kWp zodat bijna 70 procent van het eigen verbruik via de zonnepanelen kan gebeuren. Elk jaar gaan we op die manier 32,95 ton CO2-uitstoot kunnen verminderen.

Schepen Minou Esquenet: “We plaatsten op deze drie sites in totaal meer dan 650 zonnepanelen die naar schatting 178.500 kWh schone elektriciteit zullen genereren. Hierdoor zal gemiddeld 75 procent van de vraag aan elektriciteit op deze sites zelf geproduceerd kunnen worden. Dit betekent een stevige reductie aan CO2, goed voor maar liefst 42 ton per jaar. De terugverdienperiode van de investering is gemiddeld over de drie sites 7,5 jaar.”

Energiezorgplan voor de komende jaren

“We hebben een aantal hefbomen in handen om Bruggelingen, ondernemers, verenigingen … te helpen om de juiste klimaatkeuzes te maken. Door in de eigen stadsgebouwen duurzame ingrepen uit te voeren willen we als Stad het goede voorbeeld geven en aan iedereen tonen wat mogelijk is om CO2 te verminderen. Zo werken we samen aan ons groots project voor een klimaatneutrale stad in 2050”, zegt schepen Minou Esquenet.

Dit plan zal voor de komende jaren de leidraad zijn om de stadsgebouwen op de juiste en meest efficiënte manier duurzaam te renoveren. “Zo weten we zeer goed welke acties we moeten nemen. We zetten daarbij onder meer in op het verminderen van ons verwarmings- en elektriciteitsverbruik, onder meer door onze stookketels te vervangen door meer duurzame alternatieven.

We isoleren onze stadsgebouwen beter, voorzien ze van LED-verlichting en grijpen ook alle kansen om deze aan te sluiten op het Brugs warmtenet. Tot slot zetten we in op meer energiezuinige dienstverplaatsingen met de fiets of met de elektrische wagen”, aldus schepen Minou Esquenet.

Deel deze pagina