420 zonnepanelen en twee elektrische deelwagens in Daverlo zorgen voor hernieuwbare energie én groene mobiliteit

1
sep
2020

Stad Brugge wil samen met alle Bruggelingen en de Brugse verenigingen en ondernemingen werken aan een duurzame stad. De ambitie is om een klimaatneutrale stad te worden, waar het nog aangenamer wonen, werken en genieten is.
Met de campagne ‘Zorgen voor Morgen, begint vandaag’ bundelen we de krachten voor een mooie toekomst voor de stad. We werken er onder andere aan duurzame mobiliteit, méér hernieuwbare energie én bewuster consumeren. Thema’s waaraan het vandaag voorgestelde project een stevige bijdrage levert. Stad Brugge en de energiecoöperatie Coopstroom slaan de handen in elkaar voor de realisatie van elektrisch autodelen én zonnestroom in Daverlo.

Grootste installatie op een stadsgebouw

Schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet: “Met de installatie van de zonnepanelen in Daverlo, wordt meteen het grootste project tot nu op een Brugs stadsdak gerealiseerd. Er worden 420 panelen geplaatst. Die zullen zorgen voor een productie van ongeveer 140.000kWh per jaar en we besparen jaarlijks 70 ton CO2 met deze installatie. De Daverlo site geniet zo van 100% groene en lokaal geproduceerde stroom.”

Coopstroom, de coöperatie voor hernieuwbare energie doet het leeuwendeel van de investeringen. Coopstroom haalt daarvoor geld op bij inwoners die interesse hebben om mee te werken aan meer hernieuwbare energie en meteen ook een coöperantenaandeel willen aanschaffen. We denken daarbij aan inwoners van onze binnenstad voor wie het moeilijk is om op hun eigen woning zonnepanelen te plaatsen wegens erfgoedvoorschriften, maar toch graag hun steentje bijdragen aan de energieomslag.

Aankoop coöperantenaandeel

Schepen Esquenet: “We willen het onze inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken om samen met ons de klimaatdoelstellingen te halen. Op het Complex Daverlo, maar ook op de school Ganzenveer komen zonne-installaties waar onze inwoners in kunnen investeren via de aankoop van een coöperantenaandeel van Coopstroom”.

Stad Brugge stelde deze twee daken ter beschikking en engageert zich om gedurende 20 jaar de geproduceerde zonnestroom voor een correcte prijs af te nemen. Zo krijgt Coopstroom het financieel plaatje rond, wat op zijn beurt ook goed is voor de Coöperantenaandelen.

Ook bij volgende zonne-projecten (zoals het Beurs- en congrescentrum, maar ook de Magdalenazaal) stelt Brugge haar daken graag ter beschikking van een energiecoöperatie, zodat Bruggelingen steeds mee kunnen investeren.

Vlaanderen steunt

Voor deze projecten stelt de Vlaamse overheid via de Stroomversnellers-subsidie ruim 118.000 euro ter beschikking. Dit budget wordt gebruikt om het eerste Brugse deelwagenplatform met elektrische wagens op te starten. Vandaag worden officieel één Nissan Evalia (in Daverlo) én een Hyundai Kona (op het Ganzenplein) ter beschikking gesteld van autodelers. 

Minder auto’s = minder uitstoot

Ook hiermee willen we onze inwoners stimuleren om te kiezen voor klimaatvriendelijke oplossingen. Want op vlak van mobiliteit is er nog werk aan de winkel: één derde van alle uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen komt van mobiliteit en transport. Daar valt dus veel winst te rapen. Door minder wagens te gebruiken en meer elektrisch te rijden, kunnen we als inwoners onze CO2 uitstoot doen dalen én meteen de lucht in onze stad gezonder maken. De uitlaat van wagens brengt namelijk ook nogal wat fijn stof en NOX (stikstofoxides) in de stadslucht. 

Als bewuste consumenten kunnen we ook overwegen om zelf géén wagen aan te kopen, maar er eentje te gebruiken uit een autodeelsysteem. De aankoopsom wordt uitgespaard en mensen die niet erg vaak een wagen nodig hebben komen gegarandeerd goedkoper uit. Bovendien kan je in een autodeelsysteem steeds nét deze wagen gebruiken die je nodig hebt: groot, klein, sportief of met héél veel laadruimte. 

Elektrische deelwagens

Wagens delen scheelt trouwens niet alleen in de portemonnee van autodelers, ook het milieu vaart er goed bij. Burgemeester Dirk De fauw: “Een deelwagen kan acht individuele wagens vervangen, waardoor er zeven parkeerplaatsen minder nodig zijn in de stad. Zo komt ruimte vrij voor planten en bomen.  Als de deelwagen bovendien een elektrische aandrijving heeft, daalt de uitstoot ervan naar nul.”

 “In Brugge zijn al verschillende deelwagens ter beschikking. Er zijn tot nu 32 commerciële deelwagens én er worden ook 24 wagens privé gedeeld onder buren. Slechts weinig daarvan zijn echter elektrisch. Maar daar komt met deze twee wagens alvast verandering in.  Coopstroom voegt tegen eind oktober op dezelfde plaatsen telkens nog één wagen toe aan het aanbod én in Brugge én deelgemeenten worden nog 3 nieuwe plaatsen voor elektrische deelwagens voorzien. Elektrisch autodelen kent zo een vliegende start in Brugge”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

CO2 besparen als doel

Een wagen op fossiele brandstof stoot in 2020 in Vlaanderen gemiddeld 137 gram CO2 per km uit. Als wij (inwoners van Brugge) 15.000 km per jaar met een elektrische deelwagen rijden en die dus niet afleggen met een klassieke wagen, besparen we meer dan 2 ton CO2 per wagen én per jaar. Dat kan tellen als alle zeven de elektrische wagens goed gebruikt zullen worden.  

Dat het Brugge menens is met haar klimaatambities, toonden het college en de gemeenteraad door de Europese burgemeestersconvenant te ondertekenen, waarbij we het engagement nemen om tegen 2030 40% minder broeikasgassen de Brugse lucht in te sturen. Dat is een stevige uitdaging en met de campagne Zorgen voor Morgen (begint vandaag) schieten we dan ook meteen uit de startblokken.

Meer info over de Brugse klimaataanpak vind je op https://klimaat.brugge.be/ 

Deel deze pagina