Meer Brugse zonne- en windenergie

windmolensDe lokale productie van lokale duurzame energie is heel belangrijk voor het verminderen van onze lokale CO2-uitstoot.
Voor Brugge gaat het voornamelijk om de lokale productie van wind- en zonne-energie.

Deze energieproductie is hernieuwbaar en duurzaam: ze veroorzaakt nauwelijks broeikasgassen. Het potentieel van wind en zon is enorm en de kostprijs voor opwekking staat op het punt om economisch te concurreren met vervuilende, fossiele energiebronnen!    

In Brugge willen we zowel burgers, bedrijven als organisaties stimuleren om te investeren in lokale hernieuwbare energie. Ook jij kan daar actief aan bijdragen, door zelf te investeren of anderen bij jou te laten investeren. 

WINDENERGIE  

ZONNE-ENERGIE   

 

WINDENERGIE  

Wat kan jij doen? 

 • Investeer mee in de lokale productie van hernieuwbare energie. Dat hoeft niet eens veel geld te kosten. Meer zelfs, het zal je als investering geld opbrengen! Investeren in windenergie kan via participatie in een coöperatief project. Je koopt een aandeel in een coöperatieve vennootschap die investeert in windenergie. 

  In Brugge is de energiecoöperatieve COOPSTROOM actief (www.coopstroom.be), maar er zijn nog tal van andere coöperatieven. Een overzicht vind je hier: www.rescoopv.be.
 • Overschakelen op 100% duurzame groene elektriciteit is een indirecte manier om mee te investeren in duurzame energie.  Overschakelen is eenvoudig en via een groepsaankoop krijg je vaak een zeer goed aanbod dat zelfs goedkoper is dan niet-groene energie. 
  https://energieplatform.brugge.be/   
  https://mijngroenestroom.be/ 

 
Wat doet de Stad? 

 • We willen zoveel mogelijk windenergie mogelijk maken. Tegelijk willen we dat dit zo weinig mogelijk hinder oplevert voor de direct omwonenden of de natuur. Ook bij waardevolle landschapszichten willen we heel voorzichtig zijn en niet zomaar overal windmolens toelaten. 
 • Op 31 mei 2021 keurde de gemeenteraad een windplan goed. Het windplan geeft duidelijk aan waar nieuwe windturbines kunnen worden gebouwd. Er zijn 3 prioritaire gebieden: voor- en achterhaven, binnenhaven en de Blauwe Toren met aanpalende industriegebieden. In deze gebieden is er normaal voldoende ruimte om de klimaatambities van de stad voor een klimaatneutrale stad te halen. 
  Bekijk hier het windplan.ZONNE-ENERGIE 

Wat kan jij doen? 

 • Ga na of jouw woning geschikt is voor zonnepanelen en zorg zelf voor de opwekking van duurzame energie. 
 • Neem een kijkje op de Zonnekaart van de Vlaamse overheid en ontdek in een handomdraai of jouw woning geschikt is om zonnepanelen op te plaatsen.  
 • Ligt je woning in de binnenstad, in een dorpskern of staat ze in een inventaris van beschermde panden? Weet dan dat je met een aantal specifieke voorwaarden  rekening moet houden.  Zonnepanelen zijn in principe overal toegestaan, behalve op die plaatsen waar ze vanaf de straat, openbaar park of plein  zichtbaar zijn.   
 • Investeer mee in de lokale productie van zonne-energie. Dat hoeft niet eens veel geld te kosten. Investeren in zonne-energie kan via participatie in een coöperatief project. 
  In Brugge is de energiecoöperatieve COOPSTROOM actief (www.coopstroom.be), maar er zijn nog tal van andere coöperatieven. Een overzicht vind je hier: www.rescoopv.be.

  Er groeien ondertussen nieuwe formules waarbij je in zonnepanelen kan investeren  op andere plaats dan je eigendom, vb. de school, een jeugdvereniging of zelfs op private daken van bedrijven of organisaties.  www.simpla.energy is een van deze aanbieders. 

Wat doet de Stad? 

 • Stad Brugge wil zoveel mogelijk zonne-energie op haar grondgebied. Daarom worden zowel burgers als bedrijven gestimuleerd om te investeren in zonnepanelen. Wil je zelf investeren in zonne-energie en wil je weten of je dak hiervoor geschikt is? Alle info vind je op het energieplatform:  
  https://energieplatform.brugge.be/zonnepanelenopmijndak.
 • We willen ook onze stadsgebouwen zoveel mogelijk voorzien van zonnepanelen.  Er lopen verschillende projecten waar de stad Brugge voorziet in extra zonnepanelen.  Ook hier kan je als burger mee-investeren.
  • In de school Ganzeveer installeert de energiecoöperatieve Coopstroom
   60 zonnepanelen.
  • Ook het dak van het Daverlocomplex wordt ter beschikking gesteld via Coopstroom. Daar kunnen 420 zonnepanelen een plek vinden. 
  • In toekomst zal de stad nog meer zonnedaken voorzien, waarin Bruggelingen kunnen mee-investeren.  Bij het nieuwe Beurs- en Congresgebouw zal dit mogelijk zijn.

Deel deze pagina