Luchtkwaliteit

Fijnstof is zowel op korte als op lange termijn schadelijk voor onze gezondheid.

Door de gezondheidseffecten van fijnstof verliest een Vlaming gemiddeld één gezond levensjaar.

Veertig procent van al het fijnstof in Vlaanderen is afkomstig van het verbranden van hout, ook al omdat mensen van alles in hun houtkachels verbranden dat daar niet voor geschikt is. De landbouw komt op de tweede plaats als bron van fijnstof, vooral door ammoniakverbindingen, het transport komt op de derde plaats. Daar moet wel bij opgemerkt worden dat het roet uit diesels een van de meest schadelijke vormen is van fijnstof.

Sinds 2011 worden er door het stadslabo op verschillende locaties fijn stofmetingen uitgevoerd :

•fractie PM 10: deeltjes met diameter < 10 µm

•fractie PM 2,5: deeltjes met diameter < 2,5 µm

•fractie PM 1,0: deeltjes met diameter < 1 µm

 

Fractie PM 10 :

•De jaargemiddelde streefwaarde luchtkwaliteit in Brugge voldoet aan de EU richtlijn 1999/30/EG voor wat betreffende de fijnstof fractie PM10.

•Er wordt een sterk dalende trend van het aantal overschrijdingen vastgesteld voor de daggemiddelde in vergelijking met de referentiemetingen in 2006.  In het referentiejaar 2006 werden er nog 50 overschrijdingen vastgesteld, terwijl het aantal overschrijdingen voor 2017 minder dan 6 was.

•Er wordt bijna voldaan aan de WHO richtlijnen.

  • In vergelijking met de steden Gent en  Roeselare  scoort Brugge veel beter, en vertoont een vergelijkbare trend met de stad Hasselt.

 

Fractie PM 2,5 :

• De jaargemiddelde streefwaarde voor de fijn stoffractie PM2,5 opgenomen in de Europese richtlijn lucht 2008/50/EG (< 25 µg/m3 PM 2,5) wordt gehaald en er is ook een dalende trend waarneembaar.

 

 PACT 2020:

Vermindering van de gemiddelde jaarconcentratie aan fijn stof PM10 met 25% t.a.v. 2007, wordt overal gehaald ook in de  knelpuntzones die vanuit de referentiemeting van het VITO in 2006 naar voor werden gebracht. De daling van de jaarconcentratie voor PM10 varieert van 39% tot 63% t o v 2006

 

 

 

 

 

Deel deze pagina