Veranderende weersfenomenen en de impact op onze kust.