Klimaatrobuuste stad en omgeving

natuurHogere temperaturen zorgen voor meer hittedagen en hittegolven in de zomermaanden. Meer en hevigere neerslag zorgen voor afvoerproblemen rond rivieren en riolen. Tegelijkertijd daalt de kwaliteit en beschikbaarheid van water door meer droogteperiodes.  

Klimaatadaptatiestudie

Om in te schatten welke impact deze klimaatverandering kan hebben op Brugge, liet de Stad een klimaatadaptatiestudie uitvoeren. Deze studie bestaat uit verschillende delen. Momenteel is het deel historische binnenstad alvast raadpleegbaar.

Lees meer over de klimaatadaptatiestudie

Folder klimaatadaptatieOm een antwoord te bieden op deze klimaatverandering, zet de stad in op drie strategische thema’s: vergroening, ontharding en slim regenwaterbeheer (hergebruik, infiltratie, vertraagde afvoer, gescheiden rioleringen). Ook jij kan als Bruggeling het verschil maken en mee aan de slag gaan. Samen op weg naar een klimaatrobuuste stad!

Vergroening

Ontharden

Regenwaterbeheer

Vergroening

Wat kan je zelf doen?

 • Plant één of meerdere bomen in je eigen tuin. Elke boom is belangrijk: ze brengen verkoeling, schaduw en houden de lucht zuiver. Hulp bij je keuze vind je op www.beweegt.velt.be/plantenzoeker.

 • Heb je bouw- of verbouwplannen? Kies dan bewust voor een klimaatrobuuste aanpak met aandacht voor meer groen en water rond de woning.

 • Vergroen je gevel of dak en zorg zo voor natuurlijke afkoeling. Bovendien help je zo ook om regenwater vast te houden en beter te laten insijpelen. Het zorgt ook voor een betere isolatie. Vraag je eigen gevelplant aan. De stad voorziet het plantvak gratis. Voor het aanplanten en onderhouden van de plant sta je zelf in. Voor de aanleg van een groendak kan je eventueel in aanmerking komen voor een subsidie via de opknappremie

Wat doet de stad  

 • De stad ondertekende samen met andere partners een bomencharter. Streefdoel is om tegen eind 2024 maar liefst 21.250 bijkomende bomen te planten op het grondgebied van de stad. Zo zorgen we voor meer groen en zuurstof in Brugge.
 • Met interessante premies moedigen we burgers aan om bij bouw- of renovatieplannen voor een klimaatrobuuste aanpak te kiezen.

 • We voorzien meer groenzones door extra groenzones aan te kopenen of bestaande straten en pleinen groener aan te kleden.

Ontharding

Wat kan je zelf doen?

 • Maak je eigen tuin, terras, woonomgeving meer waterdoorlatend: verhard zoweinig mogelijk of gebruik doorlatende bedenking zoals schors, steentjes of grastegels.
 • Maak een geveltuin door een of meerdere voetpadstenen weg te nemen en laat zo regenwater infiltreren. 
 • Bouw of verbouwplannen? Zorg voor een waterdoorlatende omgevingsaanleg


Wat doet de stad  

 • We ontharden parken en pleinen waar mogelijk met plantvakken of een waterdoorlatende bekleding. Zo zorgen we voor een betere insijpeling van het regenwater.
 • We ontharden straten en voetpaden waar mogelijk met plantvakken of met waterdoorlatende bekleding. Zo zorgen we voor een betere insijpeling van het regenwater.
 • Bij de ontwikkeling van nieuwe bouwprojecten stimuleren en verplichten we waterinsijpeling.
 • Project hergebruik bemalingswater. Hier wil de Stad onvervuild bemalingswater (vb. van op werven) nuttig aanwenden voor hergebruik.

Regenwaterbeheer

Wat kan je zelf doen?  

 • Beschikt je buurt over een gescheiden rioolstelsel? Kies er dan voor om je regenwater af te koppelen van het rioolnetwerk.
 • Laat je regenafvoer in je tuin lopen: zo zorg je voor waterinfiltratie en hou je je tuin voldoende vochtig.
 • Leg een regenwaterput aan en gebruik zo regenwater voor je tuin of sanitair. Je spaart er nog een cent mee uit ook. Voor de aanleg van een regenput kan je eventueel in aanmerking komen voor een subsidie via de opknappremie

Wat doet de stad 

 • Waar mogelijk koppelen we regenwater af van de riolering en voorzien we gescheiden rioolstelsels. Zo is er minder overlast in de riolen én kunnen we regenwater beter benutten.
 • In parken en op pleinen zorgen we voor insijpelzones. Deze zones laten toe dat regenwater bij hevige regenval traag in de bodem sijpelt.
 • Met meer waterbuffers in het openbaar domein leggen we reserves aan voor regenwater, die we dan kunnen ontsluiten in periodes van droogte.

 

Alle tips in een handige folder

Deel deze pagina