Klimaatbende

De Brugse MOS-klimaatbende bestaat uit basisscholen die twee jaar samenwerken rond klimaat. Ze gaan aan de slag in hun eigen school, dagen andere scholen uit en leren met de nodige ondersteuning en informatie van MOS (milieuzorg op school) hoe ze echt kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden.

Een klimaattraject van een bende loopt over 2 schooljaren en levert concrete milieu- en financiële winst op, zowel voor de school als voor de stad.

Het eerste jaar willen we de leerkrachten klimaatslimmer maken en zetten we vooral in op het sensibiliseren en informeren van de leerkrachten, zodat ze voldoende gewapend volgend schooljaar het thema klimaat kunnen aansnijden in de klas.

Interesse? contacteer dienst KliMiD klimaatenmilieu@brugge.be, +32 50 47 53 80 of Donald Dupon, MOS-begeleider basisonderwijs, MOS West-Vlaanderen, donald.dupon@west-vlaanderen.be,+32 50 40 32 66

 

Start dag Klimaatbende schooljaar 2021-2022

Op 30 september kwam De Brugse Klimaatbende samen voor de startdag.
Leerlingen uit het 5de leerjaar (Paalbos, Bloeiweide, Brugge Centum en OLVA Katharina) kwamen er al spelend meer te weten over klimaat
en hoe ze dit onder de aandacht kunnen brengen op hun school. 

https://jong.brugge.be/de-klimaatbende-is-gestart

 

 

Info verloop programma schooljaar 2018-2020:

Op dinsdag 15 januari 2019 schetste Pieter Bousssemaere in zijn lezing ‘klimaat in verwarring’ reeds de oorzaken en gevolgen van de klimaatopwarming. 

 lezing

 

Naast het informeren en klimaatwijzer maken van de leerkrachten willen we dit schooljaar ook starten met de nulmeting. We kiezen ervoor om daarvoor de CO2-calculator (die Vlaams-Brabant ontwikkelde) te gebruiken. Deze onlinetool is gratis en zeer toegankelijk en ook de kinderen van de derde graad kunnen er in werken.

Deze infosessie ging door op maandag 29 april 2019 van 16.00 tot 18.00 in ‘Mijn Brugge’. de deelnemende scholen ontvangen ook een woonmeter, ze kunnen dit in de klas gebruiken om bewuster om te gaan met verwarmen en verluchten.

Het tweede jaar worden leerlingen en ouders betrokken. Op 26 september 2019 ging er een startdag door met 180 lln. in het Astridpark.
Op deze startdag voor de Klimaatbende wordt het startschot gegeven van een reeks opdrachten (rond thema klimaat, energiebronnen, CO2 en techniek) die leerlingen van De Klimaatbende gedurende het schooljaar zullen uitvoeren. 

 startdag klimaatbende

 Zo hebben ze begin 2020 nieuwe begrippen en technische principes leren kennen en hanteren: isoleren, isolatoren, warmtegeleiding, smelten. Door proefjes gaan ze na of een materiaal al dan niet isolerend is.

Vandaag, op Dikketruiendag 11 februari 2020, vindt de ijsblokkenrace plaats. Hier kunnen ze wat ze geleerd hebben in de praktijk brengen. Iedere school probeert om een grote ijsblok zo lang mogelijk te bewaren zonder gebruik van elektriciteit of andere energiebronnen. Ook de dienst KliMiD doet mee aan deze uitdaging.

Vragen zoals “hoe vertragen we het smelten van een ijsblok? Wat zorgt ervoor dat ijs smelt? Hoe kunnen we dat vermijden? Hoe hou jij je warm in de winter? Hoe worden onze huizen verwarmd? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de warmte binnen blijft?” werden voorbereid in de klas.

De kinderen gingen op zoek naar mogelijk isolatiemateriaal.

Om 9.00 uur startte de wedstrijd: ijsblok uit de diepvries halen, wegen en noteren, locatie noteren waar ijsblok wordt opgesteld en blijft staan, omgevingstemperatuur meten en noteren, opsommen van alle te gebruiken materialen (geen elektrische toestellen gebruiken). Om 15.00 uur sluiten alle scholen de wedstrijd af: kinderen wegen de resterende ijsblok en berekenen het percentage gewichtsverlies.

Proficiat met alle resultaten!

https://www.focus-wtv.be/nieuws/acht-brugse-scholen-nemen-deel-aan-ijsblokkenrace

 

 

Deelnemende MOS-scholen 2018-2020

BSGO Manitoba

Manitobalaan 48

BSGO Jan Fevijn

Daverlostraat 132

BSGO Jan Fevijn afd. Paalbos

Gemene Weideweg Zuid 121

BSGO Brugge Centrum

Vrijdagmarkt 12

BSGO Brugge Centrum

Spiegelrei 15

SBS de Triangel

Diksmuidse Heerweg 159

Sint-Lodewijkscollege

Gerard Davidstraat 6

sint-Lodewijkscollege

Gerard Davidstraat 57

Sint-Lodewijkscollege PPP

Kardinaal Mercierstraat 56

Deel deze pagina