Klimaatbende

De Brugse MOS-klimaatbende bestaat uit basisscholen die twee jaar samenwerken rond klimaat. Ze gaan aan de slag in hun eigen school, dagen andere scholen uit en leren met de nodige ondersteuning en informatie van MOS (milieuzorg op school) hoe ze echt kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden.

Een klimaattraject van een bende loopt over 2 schooljaren en levert concrete milieu- en financiële winst op, zowel voor de school als voor de stad.

Het eerste jaar willen we de leerkrachten klimaatslimmer maken en zetten we vooral in op het sensibiliseren en informeren van de leerkrachten, zodat ze voldoende gewapend volgend schooljaar het thema klimaat kunnen aansnijden in de klas.

Op dinsdag 15 januari 2019 schetste Pieter Bousssemaere in zijn lezing ‘klimaat in verwarring’ reeds de oorzaken en gevolgen van de klimaatopwarming. 

 lezing

 

Naast het informeren en klimaatwijzer maken van de leerkrachten willen we dit schooljaar ook starten met de nulmeting. We kiezen ervoor om daarvoor de CO2-calculator (die Vlaams-Brabant ontwikkelde) te gebruiken. Deze onlinetool is gratis en zeer toegankelijk en ook de kinderen van de derde graad kunnen er in werken.

Deze infosessie ging door op maandag 29 april 2019 van 16.00 tot 18.00 in ‘Mijn Brugge’. de deelnemende scholen ontvangen ook een woonmeter, ze kunnen dit in de klas gebruiken om bewuster om te gaan met verwarmen en verluchten.

Het tweede jaar worden leerlingen en ouders betrokken. Op 26 september 2019 ging er een startdag door met 180 lln. in het Astridpark.
Op deze startdag voor de Klimaatbende wordt het startschot gegeven van een reeks opdrachten (rond thema klimaat, energiebronnen, CO2 en techniek) die leerlingen van De Klimaatbende gedurende het schooljaar zullen uitvoeren. 

 startdag klimaatbende

 

 

Deelnemende MOS-scholen 2018-2020

BSGO Manitoba

Manitobalaan 48

BSGO Jan Fevijn

Daverlostraat 132

BSGO Jan Fevijn afd. Paalbos

Gemene Weideweg Zuid 121

BSGO Brugge Centrum

Vrijdagmarkt 12

BSGO Brugge Centrum

Spiegelrei 15

SBS de Triangel

Diksmuidse Heerweg 159

Sint-Lodewijkscollege

Gerard Davidstraat 6

sint-Lodewijkscollege

Gerard Davidstraat 57

Sint-Lodewijkscollege PPP

Kardinaal Mercierstraat 56

Deel deze pagina