Klimaatadaptatie

Met een klimaatadaptatiestudie onderzoekt de Stad hoe het de uitdagingen die voortvloeien uit klimaatverandering moet aanpakken. Die aanpak bestaat uit verschillende delen. In eerste instantie ligt de focus op de historische binnenstad, eind 2020 zal ook de studie voor de rest van het grondgebied klaar zijn.

Klimaatadaptatiestudie historische binnenstadRisico- en kwetsbaarheidsanalyse voor de historische binnestad

Deze studie onderzoekt de mogelijke impact en gevolgen van klimaatverandering voor de historische binnenstad.  

Merk op: exacte voorspellingen over klimaatverandering zijn niet mogelijk, daarvoor zijn er nog teveel onzekerheden. Hoe sterk het klimaat zal veranderen hangt o.a. af van onze CO2-uitstoot. Hoe meer we onze CO2-uitstoot kunnen doen dalen, hoe kleiner de klimaatveranderingen zullen zijn.

 

Hoe ziet ons klimaat eruit in 2100 met de huidige voorspellingen?

Download de risicoanalyse

Je kan de kaarten opgenomen in de studie online raadplegen:

 

Wat betekent dit voor onze historische binnenstad?

Het klimaatadaptief maken van een stad doe je als overheid niet alleen, het is een verhaal waar velen samen aan moeten werken. Daarom werd bij de opmaak van een klimaatadaptatieplan gekozen voor een participatief traject. Diverse stadsdiensten gingen samen met externe partijen en een studiebureau aan de slag. 

Doel van deze oefening was om de waterhuishouding in de binnenstad op peil te houden: hoe houden we het nat genoeg bij droogte en hoe vermijden we overstroming bij hevige neerslag. 

Het centrum van Brugge heeft het grote voordeel te beschikken over een mooie groen/blauwe dooradering: met onze reien, de vesten en een aantal stadsparken hebben we belangrijke troeven om deze klimaatverandering op te vangen.

Actieplan

Het resultaat van dit traject, van ideeën op de tekentafel naar de concrete aanpak op straat, wordt beschreven in het actieplan, dat als richtsnoer kan gelden voor de komende 10 jaar.

De aandacht gaat uit naar "no-regret" maatregelen met een meerwaarde voor onze historische binnenstad. Door nu de goede keuzes te maken, vermijden we grote kosten in de toekomst:

  • Meer groen: zodat er geen hitte-eiland ontstaat in tijden van lange droogte en hoge temperaturen.   Dat kan via aanplanten van bomen, struiken, maar ook door het aanbrengen van gevel- en dakbegroeiing. Zo koel je op natuurlijke wijze en vermijd je mechanische koeling.
  • Ontharden: zorgen dat neerslag terug zijn weg vindt naar de ondergrond en zo de bodem voldoende vochtig houdt. Dat kan door effectief verhardingen weg te nemen en te vervangen door waterdoorlatende bedekking zoals steenslag of groenzones.
  • Aandacht voor waterbeheer: zorgen dan neerslag niet te snel en teveel via de riool wordt afgevoerd. Dit kan door het water tijdelijk te gaan bufferen. Voorbeelden hiervan zijn regenwaterputten, afvoer van regenwater naar reien, aanleg van kleine bufferbekkens zoals vijvers en wadi's.

Download het actieplan


 

Dit project kreeg subsidies van:

Het Interreg 2 Seas programme 2014-2020 , co-gefinancierd door het European Regional Development Fund met subsidie contractnummer No2S02-026 .” Dankzij het ‘Interreg V 2 Zeeën programma’ ontvangt Stad Brugge hiervoor een Europese subsidie van 515.603,42 euro. Het project is een wisselwerking tussen publieke en private partijen. Stad Brugge werkt onder meer samen met Ply­mouth, Mechelen, Vives, WenZ, Boulogne-sur-Mer Development Agency, Boulogne Water Board, Middelburg, Green Blue Urban Ltd., South West Water Ltd. en Samer.

De provincie West-Vlaanderen

 

Deel deze pagina