Het Brugs klimaatplan uitgelegd

De planeet aarde staat onder druk: het broeikaseffect zorgt voor een geleidelijke opwarming van onze aarde en dat kan grote gevolgen hebben. Daarom hebben we er alle belang bij om samen deze opwarming tegen te gaan. En dat kan! Stad Brugge blijft alvast niet bij de pakken zitten. Samen met alle Bruggelingen willen we deze wereldwijde uitdaging aanpakken. 

 

Het burgemeesterconvenant 2020-2030 

Stad Brugge ondertekent het Burgemeestersconvenant 2020-2030. Daarmee engageert de stad zich om de lokale uitstoot van CO2 tegen 2030 met maar liefst 40% te verminderen in vergelijking met 2010. Dit is een belangrijke eerste stap op weg naar een volledig CO2-neutrale stad, een doel dat we tegen 2050 willen bereiken. 

Om dit doel te bereiken wordt een klimaatplan 2020-2030 opgemaakt.  Dit plan wordt opgemaakt in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen (Bruggelingen, ondernemers, investeerders, … ) in de loop van de periode september 2020-september 2021.  Wil je meer weten over dit plan of wil je betrokken worden bij de opmaak ga dan naar www.brugge.be/zorgenvoormorgen 

Ondertussen liep eind 2020 het Burgemeestersconvenant 2020 af.  Het actieplan 2020 (SEAP 2020) werd uitgebreid geëvalueerd.  Er werd tevens een brochure gemaakt waarin de samenvatting van deze evaluatie werd opgenomen en ook de krijtlijnen van het klimaatplan 2030.  Deze infografieken vatten alles nog eens kort samen. 

 

De belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot  in Brugge  

De voornaamste boosdoener voor de opwarming van de aarde is de uitstoot van broeikasgassen. In onze onmiddellijke omgeving gaat het vooral om de uitstoot van COuit fossiele brandstoffen zoals aardgas, benzine en diesel. 

Slagen we erin om die drastisch terug te dringen, dan kunnen we de opwarming van de aarde en de negatieve gevolgen ervan sterk beperken.  

De belangrijkste Brugse bronnen van CO2-uitstoot  Infographic (cfr. Stadsmagazine)  

 • 36%: Mobiliteit (uitstoot fossiele (vracht)wagens, openbaar vervoer ...) 
 • 28%: Huishoudens (verwarming, verbruik niet groene elektriciteit ...) 
 • 23%: Tertiair (kantoren, horeca, handel, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, sociale en persoonlijke dienstverlening, onderwijs …) 
 • 11%: Industrie (energieverbruik bij productieprocessen Brugse bedrijven)  
 • 1%: Lokale overheid (verwarming, wagenpark …) 
 • 1%: Landbouw 


Zeven klimaatthema's

Om de CO2-uitstoot in onze stad terug te dringen, heeft Brugge zeven thema’s bepaald. Voor elk van deze zeven willen we samen met de Bruggelingen concrete acties op touw zetten.  

 1. Anders verwarmen en efficiënt energiegebruik: groene warmte (warmtepomp/warmtenet), betere geïsoleerde woningen, energiezuiniger toestellen. 
 2. Gezond verplaatsen: meer te voet, per fiets, openbaar vervoer, overschakelen op (deel)voertuigen aangedreven door groene elektriciteit of waterstof.  
 3. Meer Brugse zonne- en windenergie: meer windenergie, meer zonne-energie. 
 4. Duurzaam ondernemen: groene energiebronnen voor de industrie, efficiëntere productiewijzen, beter beheer en hergebruik van afvalstromen. 
 5. Lokaal en duurzame voeding: meer plantaardig eten en minder vlees, voedselverlies beperken.
 6. Klimaatrobuuste stad en omgeving: Onze stad voorbereiden op risico’s van hittestress, wateroverlast, droogte. 
 7. Stad Brugge als voorbeeld: de CO2-uitstoot van eigen gebouwen, openbare verlichting en wagenpark reduceren. 

Het stadsbestuur, maar ook bedrijven, organisaties, andere overheden en natuurlijk de Bruggelingen zelf dragen vandaag al actief bij tot de reductie van CO2-uitstoot. Met deze aanpak borduren we voort op die initiatieven en creëren we een stevige basis voor nieuwe acties. 

Het klimaatplan gemeten

Van alle acties die opgenomen zijn in het klimaatplan proberen we regelmatig te meten wat de stand van zaken is en vooral wat het effect is op de uitstoot van CO2 in Brugge. 

Hiervoor maken we gebruik van de handige website FuturProofedCities, waarop je een overzicht ziet van alle maatregelen én de stand van zaken van de (meeste) maatregelen.  Klik hier voor meer info: https://brugge.futureproofed.com 

Teken mee voor de toekomst

Wil je meewerken en denken aan deze lokale klimaatambities, ga dan naar de website ‘zorgen voor morgen begint vandaag’ en teken mee voor de klimaatneutrale toekomst van deze stad.  

Je blijft zo op de hoogte van de ontwikkelingen en kan je ook opgeven om mee na te denken over de opmaak van het klimaatplan 2020-2030.  

www.brugge.be/zorgenvoormorgen

 

Deel deze pagina