Anders verwarmen en efficiënt energieverbruik

Meer dan een vierde van onze Brugse COuitstoot is afkomstig van de verwarming van woningen. Daarnaast verwarmen we onze openbare gebouwen, scholen en kantoren nog heel vaak met fossiele brandstoffen zoals aardgas of mazout. Voor welke energiebron kiezen we thuis en hoe zorgen we ervoor dat we zo efficiënt mogelijk omgaan met energie? Doordacht omspringen met verwarmen is een essentiële schakel in de stap naar een duurzame en klimaatneutrale stad.

 

 

Wat kan jij zelf doen?

In Brugge willen we net als in zoveel andere steden evolueren naar gasloos warmen. Warmtepompen en warmtenetten met groene warmte of restwarmte (afkomstig van productieprocessen van een bedrijf of van de afvalverbrandingsoven) zijn dé technologieën voor een klimaatneutrale toekomst.

Om je eigen woning aan te passen kan je voor informatie terecht bij https://energieplatform.brugge.be/.

Je vindt hier alle info over wat je kan doen om je woning beter te isoleren en energieneutraler te verwarmen, welke premies er bestaan en welke diensten je kunnen ondersteunen bij je plannen. Je vindt er ook informatie over efficiënter energieverbruik en hoe je een gratis renovatiescan kan aanvragen. 

Wat doet de Stad?

Onze eigen organisatie heeft ook impact op het klimaat. We stoten zelf tussen de 1% en 2% van alle COuit die in Brugge geproduceerd wordt. Dat pakken we aan én dat willen we ook tonen aan iedereen die in de stad woont of werkt.

1. Onze eigen stadsgebouwen renoveren en klimaatneutraal maken

 • De stad Brugge investeert in de renovatie van haar eigen patrimonium. Dat is niet eenvoudig. Veel stadsgebouwen zijn oud en soms beschermde monumenten waar we dus niet zomaar kunnen isoleren. Er is een plan opgesteld waarbij we een aantal stadsgebouwen in de komende jaren  renoveren.  Dit betekent dat we maximaal isoleren en waar mogelijk voorzien in of voorbereiden op een fossielvrije warmtevoorziening. Bovendien passen we verlichting aan naar LED-verlichting en investeren we maximaal in energiezuinige toestellen.
 • Een aantal projecten zijn al gerealiseerd:
  • Een mooi voorbeeld is de realisatie van het Vrijzinning- en Studentenhuis in de Hauwerstraat. 
  • In het sportcomplex de Schorre werd de stookplaats gerenoveerd: we splitsten de warmwaterproductie van de grote stookplaats af, er werden nieuwe kleedkamers gebouwd en we plaatsten zonnepanelen. Zo halveerde het energieverbruik in dit complex.
  • In de Nijverheidsschool (Arsenaalstraat) zorgden we door een optimalisatie van de verlichting (Relighting) voor een daling van het elektriciteitsverbruik met 20%. Het vervangen van het enkel glas én een renovatie en zorgvuldige afregeling van de stookplaats, zorgt voor een daling van liefst 45% van het gasverbruik. Bovendien werd de Nijverheidsschool toekomstbestendig gerenoveerd: als er in de Arsenaalstraat een warmtenet zal komen, kan de school er zonder probleem op aansluiten.

2. Onze nieuwe gebouwen zijn minstens 'bijna energieneutraal'  (BEN) en duurzaam verwarmd en gekoeld

bmcc

 • In de komende jaren zal de stad Brugge een aantal grote nieuwe gebouwen realiseren. Voor deze gebouwen streven we maximaal naar klimaatneutraliteit.  Dit betekent dat we maximaal isoleren en waar mogelijk voorzien in of voorbereiden op een fossielvrije warmtevoorziening.
 • Een aantal projecten zijn al gerealiseerd:
  • Het nieuwe ontmoetingscentrum De Xaverianen (St Michiels) is opgevat als een BEN-gebouw.  
  • Het nieuwe Beurs- en Congresgebouw op het Beursplein wordt ‘state of the art’ op vlak van isolatie van de gebouwschil, verwarming/koeling en ventilatie en verlichtingstechnieken.
  • Ook de nieuwe tentoonstellingshal van de museumsite zal klimaatneutraal gebouwd worden. De warmtevraag wordt minimaal, de verlichting zal super efficiënt en slim gestuurd worden. Bovendien worden zonnepanelen voorzien. 

3. Circulair bouwen

logo vlaanderen circulair  Waar mogelijk zal de Stad in haar nieuwbouw en renovaties principes van circulair bouwen toepassen.  Dit houdt in dat we de materialenstroom zoveel als mogelijk baseren op bestaande of gerecupereerde materialen en het bouwplan zo opvatten dat de samenstellende delen achteraf hergebruikt kunnen worden. 

 

 

4. We leggen de basis voor de warmte-infrastructuur van de toekomst

 • Om Brugge op termijn om te schakelen op fossielvrij warmen moet de onderliggende warmte-infrastructuur herdacht worden. Dit kan onder meer door te investeren in duurzame warmtenetten en alternatieve warmtebronnen zoals bijvoorbeeld warmtepompen of zogenaamde BEO-velden. Door de opmaak van een warmtezoneringskaart willen we voor elke woning aangeven naar welke fossielvrije warmteoplossing er gestreefd moet worden.

 • Brugge is een pionierstad wat betreft warmtevoorziening via een warmtenet. De verbrandingsoven van de afvalintercommunale IVBO levert al  38 jaar haar restwarmte aan tientallen gebouwen, waaronder het AZ Sint-Jan, de gevangenis, verschillende bedrijven en nu ook tientallen huishoudens. In totaal wordt jaarlijks meer dan 40GWh aan warmte geleverd via dit warmtenet dat zich uitstrekt over ruim twintig kilometer. Samen met het IVBO en andere partners onderzoekt de stad Brugge hoe we dit warmtenet in Brugge kunnen uitbreiden, zodat nog meer gebouwen en woningen kunnen aansluiten.

 

Deel deze pagina